Kwalifikacje doradców

  • Wszyscy pracownicy pracują na podstawie licencji przyznawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Jesteśmy zobowiązani są do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. art. 4c ust.3 o pośrednictwie ubezpieczeniowym i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie. (Dz. U. Nr 125, poz. 1051 z 2005r.)
  • Rozwiązania oferowane klientom są dobierane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie RP.

 

Organ nadzoru
  • Celem Komisji Nadzoru Finansowego jest ochrona interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, przez zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać tym osobom należnego świadczenia.
  • www.knf.gov.pl

SZKOLENIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI AGENCYJNE
  • Jednym z warunków, które musi spełnić nasz pracownik, aby wykonywać czynności agencyjne jest ukończenie szkolenia prowadzonego przez zakład ubezpieczeń zakończonego zdanym egzaminem.
  • Kwestie szkoleń i egzaminów szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1053).
  • Osoba, która zamierza wykonywać czynności agencyjne, a która dotychczas nie ukończyła żadnego szkolenia ma obowiązek ukończyć co najmniej 152-godzinne szkolenie (§ 5 ust. 1 pkt 1).
  • Osoba, która ukończyła szkolenie z zagadnień ogólnych ma obowiązek ukończyć co najmniej 48-godzinne szkolenie (§ 5 ust. 1 pkt 3) – dot. np. osób zmieniających zakład ubezpieczeń.
  • Osoba, która ukończyła tylko szkolenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 jest zobowiązana do ukończenia szkolenia 152-godzinnego (§ 5 ust. 1 pkt 1) – dot. osób wymienionych w art. 9 ust. 1a, które zamierzają wykonywać czynności agencyjne.